NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Marek KOZAK

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

UCZCIWOŚĆ, FACHOWOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

57 lat, żonaty, jedno dziecko

   Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Lubomierzu.

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ukończyłem studia podyplomowe z informatyki, zarządzania placówkami oświatowymi oraz sieci komputerowe.

   Od 16 lat nieprzerwanie kieruję Szkołą Podstawową w im Jana Pawła II w Lubomierzu. W pierwszym roku po objęciu przeze mnie funkcji dyrektora placówka uzyskała certyfikat „Szkoła z klasą”. Obecnie zarządzam Zespołem Szkolno– Przedszkolnym w Lubomierzu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie. 

  Jako dyrektor dbam o wysoki poziom edukacji w mojej placówce, zapewniam właściwe warunki kształcenia dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Jestem współautorem i koordynatorem unijnych projektów edukacyjnych „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” i „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów z gminy Lubomierz” oraz „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz”, który obecnie jest realizowany. Kładę duży nacisk na informatyzację szkoły, budowę i rozwój sieci komputerowej. 

  Pracując na stanowisku dyrektora dbam o remonty budynków szkoły. Dzięki moim staraniom przy szkole wykonano plac manewrowy dla szkolnych autobusów, przeprowadzono renowację dziedzińca i schodów przed szkolnymi budynkami oraz wyremontowano salę gimnastyczną, wybudowano kompleks boisk sportowych Orlik oraz plac zabaw „Radosna Szkoła”. Zaadaptowałem pomieszczenia garażu i magazynu na dwie małe sale gimnastyczne. Zadbałem o nowe ogrodzenie placówki. Zainstalowałem monitoring wizyjny. W szkole uruchomiłem radiowęzeł, wszystkie sale lekcyjne wyposażyłem w projektory multimedialne, nowe meble oraz pomoce dydaktyczne. 

  Dodatkowo od 16 lat prowadzę i modernizuję Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Maciejówka” w Maciejowcu. Jestem współzałożycielem oraz pełnię społecznie funkcję sekretarza Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” Lubomierz działającego przy szkole. Uczniowie rozwijają w nim talenty lekkoatletyczne osiągając sukcesy w zawodach sportowych szczebla powiatowego, regionalnego, wojewódzkiego a nawet ogólnopolskiego.

   W czerwcu tego roku powierzono mi zadanie utworzenia żłobko-przedszkola w Wojciechowie. Jako dyrektor nadzoruję remont kapitalny budynku, w którym od stycznia 2019 r. będzie funkcjonowała ta placówka.

 Jako radny powiatowy chcę wykorzystać swoje kompetencje dla dobra naszego regionu.