NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Krystyna KARBOWIAK

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

  Wykształcenie wyższe pedagog pracy socjalnej – zatrudniona w samorządzie od 27 lat – od 23 lat Kierownik MGOPS we Wleniu. Całą karierę oparłam na pomocy drugiemu człowiekowi, społecznik,

Członek wielu komisji na szczeblu gminy i powiatu. Swoją działalność chcę skierować na wspieranie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.