NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Bożena PAWŁOWICZ

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

   Na ziemi lwóweckiej zamieszkuję od 1985r. Do 1997roku nauczyciel ekonomii z Zespole Szkół w Rakowicach, w latach 1997 – 2006 dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim, od 2008 do chwili obecnej Sekretarz Gminy Lubomierz.

  Jestem osobą kreatywną, poszukującą, lubiącą nowe wyzwania. Jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, w olimpiadzie wiedzy o spółdzielczości dopracowałam się olimpijczyka szczebla centralnego. Jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy realizowałam wiele projektów na rzecz osób bezrobotnych, m.in. jeszcze przed akcesją Polski do UE, już w latach 1998 – 1999 nasi bezrobotni odbywali staże u niemieckich Partnerów. Zorganizowałam w latach 2003 – 2004 pierwsze na Dolnym Śląsku Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, w których uczestniczyło ok. 200 mieszkańców Powiatu. Wypracowano wówczas projekty, których realizacja miała przyczynić się do ożywienia gospodarczego powiatu; m.in. Promocja produktów lokalnych. W latach 2006 -2008 pracowałam w projektach europejskich, ukończyłam wówczas kurs specjalisty ds. funduszy europejskich i zostałam akredytowanym trenerem przy Centrum Wspierania Projektów Europejskich we Wrocławiu. Jednoczenie w tym samym okresie byłam i nadal jestem aktywnym członkiem Międzynarodowego Centrum Partnerstwa PN w Krakowie, realizując się jako trener partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej w wielu projektach przeprowadzonych na terenie całej Polski.

   Od 2008 roku pracuję na Stanowisku Sekretarza Gminy Lubomierz. Na swoim koncie mam wiele konkretnych dokonań: m.in. jestem autorką jednocześnie koordynatorem wielu projektów: m.in. „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” na kwotę ok. 1mln.200tys. zł, „Razem dla Gminy Lubomierz” – projektu, w ramach którego wypracowana została przez mieszkańców Strategia Rozwoju Gminy na lata 2011 – 2020. Moim udziałem i dumą jest projekt dotyczący rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Lubomierzu.

  W mojej działalności wspieram i inspiruję lokalną aktywność, chętnie zapraszam mieszkańców do współpracy, wspieram działalność organizacji pozarządowych. Udało mi się skutecznie zaszczepić w mieszkańcach inicjatywę lokalną, w ramach której mieszkańcy realizują wiele projektów samodzielnie i zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

  Nadal nie są mi obojętne sprawy bezrobocia mieszkańców i aktywności gospodarczej powiatu. Będę wspierać wszelkie działania zmierzające do pobudzenia rozwoju gospodarczego powiatu (w tym remontów dróg), działania zapewniające mieszkańcom dostęp do podstawowych usług społecznych poprawiających jakość życia naszych mieszkańców.

Prywatnie
mężatka, dwoje dzieci, troje wnucząt,
wielbicielka zwierząt (w rodzinie pies i kot).