NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

Piotr CZEMBROWSKI

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

lat 48, żonaty
dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mirsku

   Od 25 lat pracuję na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Swoją karierę zawodową rozpocząłem jako nauczyciel matematyki i informatyki w mirskim liceum w 1993 roku. We wrześniu 1999 roku zostałem pierwszym dyrektorem nowo powstałego gimnazjum. Po czterech latach, po połączeniu gimnazjum i liceum w zespół, zostałem dyrektorem największej, w tamtym czasie w gminie, placówki oświatowej. Od 2015 kieruję pracą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku jako jego dyrektor. W chwili obecnej, po reformie edukacji, właśnie ta jednostka stała się największą instytucją oświatową w naszej gmninie.

   Mam duże doświadczenie samorządowe, czterokrotnie sprawowałem mandat radnego powiatowego. W pierwszej kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego rady, a w drugiej byłem członkiem Zarządu powiatu.

   Szczególnie bliskie są mi sprawy dotyczące dzieci i młodzieży, a także problemy dotykające osób niepełnosprawnych. 

   W swojej działalności zawsze kieruję się dobrem społecznym, wspieram pożyteczne dla obywateli inicjatywy. Jestem osobą niezależną i bezpartyjną. Rzeczowa dyskusja i mądre argumenty to moje standardy, których dziś często brakuje przy podejmowaniu ważnych decyzji.

   Prywatnie interesuję się historią naszego regionu, zbieram przedwojenne pocztówki z naszego powiatu. We współtworzonej przeze mnie Gazecie Giebułtowskiej można znaleźć moje artykuły traktujące o historii okolicy ilustrowane zebranymi kolekcjonersko materiałami. W wolnym czasie wspomagam  wolontariacko lokalne stowarzyszenia, a także sporo czytam i słucham hard-rocka.

moja strona na