NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Konrad KRAJEWSKI

kandydat do Rady Miejskiej Gminy Mirsk
okręg wyborczy nr 15

lat 30, żonaty, jedno dziecko

   Sołtys sołectwa Przecznica. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecznicy.

  Mój najważniejszy cel to remont drogi powiatowej Przecznica-Gierczyn-Orłowice.