NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Józefa TOMCZUK

kandydat do Rady Miejskiej Gminy Mirsk
okręg wyborczy nr 4

lat 73

  Od ponad 50–ciu lat pracuję społecznie. Byłam terenowym opiekunem społecznym oraz ławnikiem i kuratorem sądowym. Założyłam i prowadziłam jako kierownik zespół folklorystyczny „Bogdanki”. Od założenia w roku 1979 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do dnia dzisiejszego jestem przewodniczącą Koła nr 3 w Mirsku. Ponad 20 lat prowadziłam Polski Komitet Pomocy Społecznej. W latach 1984–1988 byłam radną i za aktywną pracę otrzymałam brązowy Krzyż Zasługi. Radną Rady Miejskiej Gminy Mirsk byłam również w latach 2002–2010. Pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Największym sukcesem w pracy radnej było skuteczne zabieganie o regulacje rzeki Kwisy. Całe moje życie to doświadczenie w pracy społecznej. Mając dużo czasu staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki społeczne służąc ludziom potrzebującym pomocy i wsparcia.

    Mój cel do zrealizowania: poprawa dojazdu do parkingu przy ul. Kościelnej oraz remont chodnika na placu Wolności – pierzeja południowa.