NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Jolanta SIKORA

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

lat 44, mężatka, matka dwójki dorosłych dzieci.

     Od 17 lat pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. Jestem zaangażowana w swoją pracę zawodową oraz udzielam się społecznie. W latach 2003 – 2007 byłam sołtysem wsi Mlądz, pełniłam funkcje radnej Miasta i Gminy Mirsk w latach 2006 – 2010, byłam prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra, w którym obecnie pełnię funkcję członka Zarządu.

  Podczas swojej kadencji w Radzie, dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, udało się nam doprowadzić do rekultywacji rzeki Mrożynka, remontu mostu oraz remontu drogi powiatowej, które ucierpiały w wyniku powodzi. Przedsięwzięcia te uważam za swój ogromny sukces, który przyczynił się do poprawy funkcjonowania Mlądza i sąsiadujących miejscowości. Byłam jednym z inicjatorów remontów świetlic wiejskich. Starałam się integrować społeczność lokalną poprzez organizację różnych imprez i spotkań na terenie wsi Mlądz. Jako członek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” aktywnie działam na rzecz osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Moje cele wyborcze to:
1.Aktywne działanie na rzecz seniorów oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
2.Lepsze warunki pracy oraz godne i uczciwe wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych powiatu.
3.Bezpieczne drogi powiatowe.