NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Janusz MACHULAK

kandydat do Rady Miejskiej Gminy Mirsk
okręg wyborczy nr 9 

lat 63, rencista

   Radny od 3 kadencji. 

   Pracuję na rzecz towarzystwa im. św. Brata Alberta. 

 W następnej kadencji chcę wydzielić 2-3 działki budowlane z terenu obecnego tartaku, wyremontować drogę do ulicy wiejskiej w Świeradowie (przy posesji pana Draguna), niezmiennie wspomagać OSP Krobica-Orłowice.