NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Elżbieta ŁAWNICZAK

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

mężatka, kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku

  Od 30 lat jestem związana zawodowo z pomocą społeczną. W 1987 roku rozpoczęłam pracę w Domu Pomocy Społecznej w Przecznicy, a od 13 lat pracuję na stanowisku kierownika MGOPS w Mirsku. Praca z ludźmi i dla ludzi zawsze była moim głównym celem.Szczególnie bliskie są mi problemy ludzi starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych. Drugą kadencję pracuję w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim. Jako osoba bezpartyjna i niezależna w podejmowaniu decyzji kieruję się dobrem społeczności lokalnej.

   W Radzie Powiatu będę zabiegać o budowę chodników przy drogach powiatowych i remont drogi powiatowej Przecznica-Gierczyn-Orłowice.