NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Elżbieta JANOWSKA

kandydat do Rady Miejskiej Gminy Mirsk
okręg wyborczy nr 1

wykształcenie średnie, emerytka, bezpartyjna

radna Rady Miasta i Gminy Mirsk 2014-2018

     Jestem osobą aktywną, bezpośrednią w kontaktach z ludźmi oraz zaangażowaną w podejmowane działania. Chętnie pomagam i służę radą ludziom starszym lub będącym w potrzebie. Lubię poznawać piękne i ciekawe miejsca nie tylko w naszej gminie, ale również w jaj okolicach. Jestem spełniona rodzinnie. Mieszkam w otoczeniu przyjaznego środowiska mieszkańców.

   Jestem bardzo zadowolona, że w końcu kadencji finalizuje się realizacja jednego z moich zaplanowanych działań w obecnej kadencji. Moje wysiłki, składane petycje, wysyłane pisma do wielu organów samorządowych na różnych szczeblach, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady powiatu i częste "upominanie" się o rozwiązanie palącego problemu przyniosły pozytywny skutek. Będzie chodnik! Zapadła decyzja o jego budowie wzdłuż ulic Chopina, Przedmieście i Ofiar Oświęcimskich o długości 765m z odwodnieniem.