NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Danuta WARZYBOK

kandydat do Rady Miejskiej Gminy Mirsk
okręg wyborczy nr 13

     Od urodzenia jestem mieszkanką Giebułtowa. Jestem aktywnie zaangażowana w rozwój naszego sołectwa. Od wielu lat udzielam się społecznie. W przeszłości pełniłam już funkcję Radnej Gminy Mirsk. Obecnie należę do Rady Sołeckiej sołectwa Giebułtów.

   Jestem członkiem Stowarzyszenia "Mały i Duży dla Giebułtowa" oraz należę do zespołu folklorystycznego Kwisowianie. Pełnię też funkcję prezesa klubu sportowego "Sudety" Giebułtów.

   Swoją pracą chciałabym sprawić, aby życie i funkcjonalność naszych mieszkańców znacznie się polepszyła.

   Mój główny cel do zrealizowania w przyszłej kadencji Rady to budowa boiska o nawierzchni sztucznej dla szkoły podstawowej w Giebułtowie i podjęcie działań zmierzających do wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w Giebułtówku.

moja strona na