NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Najważniejsze działania, decyzje, remonty i inwestycje w okresie mojej pracy na rzecz Gminy Mirsk

• Pozyskanie do budżetu gminy dodatkowych środków w wysokości 90 mln złotych w tym 53mln ze środków unijnych,

• Przejęcie Liceum Ogólnokształcącego, zagrożonego likwidacją, od Powiatu Lwóweckiego,

• Przejęcie podstawowej opieki zdrowotnej(powód brak odpowiedniej ilości lekarzy) od Powiatu Lwóweckiego,

• Budowa 16,2 km sieci wodociągowej,

• Budowa 63,6 km nowej sieci kanalizacyjnej,

• Budowa nowych ujęć wody w Krobicy i Giebułtowie,

• Budowa hali sportowej przy SP Mirsk,

• Budowa Sali gimnastycznej przy SP Rębiszów,

• Budowa budynku Gimnazjum Publicznego,

• Remont szkoły podstawowej w Mirsku,

• Remont budynku liceum i sali gimnastycznej,

• Budowa boiska Orlik 2012 przy SP Mirsk,

• Budowa boisk o nawierzchni sztucznej przy ZSL-G w Mirsku i SP Rębiszów,

• Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mirsku, Krobicy, Giebułtowie i Rębiszowie,

• Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mirsku,

• Budowa oświetlenia drogowego w Brzezińcu, Karłowcu, Gajówce, Grudzy, Przecznicy, Gierczynie, Kamieniu, Mroczkowicach, Orłowicach, Dolnym Rębiszowie, Giebułtówku, Woli Augustowskiej, Giebułtowie- Augustowie,

• Uzupełnienie oświetlenia w Mirsku – ulice: Cicha, Podkolejowa, Spacerowa, Aleja Wojska Polskiego, Kilińskiego, Osiedle Lniarskie,

• Kompleksowa wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne lampy ledowe – 1650 szt,

• Budowa świetlicy sołeckiej, biblioteki i szatni dla klubu sportowego w Rębiszowie,

• Remont świetlic w Kwieciszowicach, Przecznicy, Grudzy, Mlądzu, Brzezińcu i Gajówce,

• Remont i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej 37,8 km dróg gminnych, 

• Remont dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia 5 km dróg gminnych,

• Dofinasowanie remontów dróg powiatowych, w efekcie 92% dróg powiatowych ma nową nawierzchnię asfaltową,

• Przygotowanie i prowadzenie atrakcji turystycznych – trasa podziemna GEOPARK w Krobicy i wieża widokowa w Mirsku,

• Kompleksowy remont obiektów służby zdrowia w Mirsku i Rębiszowie,

• Uzbrojenie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Mirsk – jest już pierwszy inwestor,

• Budowa remizy OSP w Giebułtowie,

• Rozbudowa remizy dla OSP w Mirsku,

• Budowa garażu i remont remizy OSP Rębiszów,

• Zakup nowych i wymiana pojazdów dla jednostek OSP Mirsk, Rębiszów, Krobica-Orłowice, Giebułtów, Kwieciszowice i Kamień,

• Budowa oczyszczalni ścieków w Mirsku, 

• Budowa i rekultywacja składowiska odpadów w Karłowcu,

• Termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych,

• Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie, którego powstała kolej gondolowa na Stóg Izerski,

• Zablokowanie zmiany granic procedowaną na wniosek Gminy Świeradów- Zdrój na skutek, której Gmina Mirsk mogła stracić powierzchnię 4500 ha i 0,5 mln zł corocznie w dochodach budżetu gminy.

Andrzej JASIŃSKI

kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

  Pracuję zawodowo od 33 lat. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystałem pełniąc obowiązki zastępcy burmistrza oraz burmistrza Miasta i Gminy Mirsk. 

   Doświadczenie zawodowe:

kierownik zakładu gospodarki mieszkaniowej
kierownik budowy w przedsiębiorstwach budowlanych
• prowadziłem swoją działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzorowania budów.
inspektor do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

  Pozyskiwałem dla naszej gminy środki europejskie i krajowe, które pozwoliły na zrealizowanie wielu potrzebnych modernizacji i inwestycji. 

 Ponadto reprezentuję gminę w związkach i stowarzyszeniach. Aktualnie jestem członkiem zarządu stowarzyszenia Euroregion Nysa oraz Związku Gmin Kwisa. Wybrany zostałem również do Komitetu Sterującego w Euroregionie Nysa, którego zadaniem jest ocena i wybór wniosków o dofinansowanie z programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

   Zarządzając Gminą Mirsk zawsze wspierałem aktywność naszych mieszkańców. Współpracowałem ze stowarzyszeniami pomagając finansowo i organizacyjnie.

   Moim hobby jest sport, a szczególnie piłka nożna. Przez 20 lat społecznie zarządzałem klubem sportowym Włókniarz Mirsk - pełniłem funkcje prezesa.

   Jestem drugą kadencję członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecią kadencję - wiceprezesem Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

   Wiedzę i doświadczenie, którą nabyłem wykorzystam do dalszego rozwoju gminy i poprawy życia mieszkańców.