NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Olga SASIN

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

Jestem pielęgniarką z wieloletnim doświadczeniem. Pracuję w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Lwówku Śląskim.

Jestem też żoną i matką trójki dorosłych dzieci.

Po raz pierwszy kandyduję na Radną Rady Powiatu, ponieważ ochrona zdrowia mieszkańców to podstawowe, obok edukacji i bezpieczeństwa, bardzo ważne zadanie własne Powiatu. Chcę mówić o potrzebach zdrowotnych, bo je znam z codziennej pracy.
Jestem aktywna, zdeterminowana i skuteczna w działaniu.

Mam pełną świadomość jak ważne jest dla mieszkańców POWIATU ISTNIENIE NASZEGO SZPITALA, szczególnie po próbach przekazania go w roku 2017 obcemu podmiotowi. Mogło to skutkować tym, że najważniejsze decyzje dotyczące Szpitala zapadałyby poza Powiatem Lwóweckim.

Gdy dochodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, kiedy najbardziej liczy się czas, Szpital jest miejscem najważniejszym dla każdego mieszkańca.

Mówiąc Szpital, mam również na myśli miejsca pracy dla prawie 300 osób, nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale też opiekunów medycznych, Pań salowych, techników RTG, fizjoterapeutów, pracowników gospodarczych i administracji.

Swoją wiedzę i doświadczenie czerpię z codziennych kontaktów z pacjentami jako pielęgniarka i Koordynator Pakietu Onkologicznego. Pomagam pacjentom przejść trudną i czasochłonną drogę od momentu rejestracji na badania diagnostyczne do czasu podjęcia i zakończenia leczenia onkologicznego. To daje mi pewność, że troska o dobre funkcjonowanie służby zdrowia jest bezwzględnie potrzebna właśnie tutaj LOKALNIE.

Hołduję zasadzie „ Lepiej zapobiegać niż leczyć” czyli szeroko pojętej PROFILAKTYCE.

Dlatego w ramach dobrej współpracy z mieszkańcami, Sołtysami, radami sołeckimi, udało się przeprowadzić konferencję poświęconą profilaktyce raka szyki macicy i raka piersi, skierowaną do wszystkich kobiet naszego powiatu. Mężczyznom w każdym wieku dedykowana była konferencja „ Profilaktyka chorób jelita grubego i prostaty” a dla dorosłych, młodzieży i dzieci Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Aktualnie, jako Koordynator współprowadzę pilotażowy Program POZ PLUS, do którego Państwa serdeczne zapraszam poprzez różne źródła informacyjne.

W myśl zasady "NIC O NAS BEZ NAS” chcę z Państwem rozmawiać, słuchać uważnie Waszych oczekiwań i je realizować.
TO PAŃSTWO ZADECYDUJECIE POPRZEZ GŁOSOWANIE CZY BĘDĘ WASZĄ REPREZENTANTKĄ W RADZIE POWIATU.

Piszę o służbie zdrowia, bo się na tym znam, a ze sprawami z innych obszarów będę się zapoznawać z dużym zaangażowaniem, słuchać fachowców i podejmować decyzje dobre dla SPOŁECZEŃSTWA POWIATU LWÓWCKIEGO.

Nie boję się nowych wyzwań, jestem konsekwentna w działaniu. Jestem osobą pogodną z dużą dozą optymizmu. Lubię ogród, dobrą kuchnię, dobrą zabawę, ale przede wszystkim lubię być pomocną.