NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW


Jacek ŻOJDZIK

kandydat do Rady Powiatu Lwóweckiego

43 lata, z wykształcenia ekonomista.
Nauczyciel, przedsiębiorca,
działacz organizacji pozarządowej w kadencji 2010-2014 Radny Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.

„Ludzie mogą wątpić w to co mówisz, ale uwierzą w to co robisz”  

   Jako nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich dostrzegam problemy z jakimi borykają się szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie. Potrzebne jest stworzenie spójnej strategii rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej, ulepszenia bazy dydaktycznej i rozwoju kadry pedagogicznej. Niezbędna jest w tym zakresie dbałość o ścisłą współpracę z gminami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi łącząc ofertę edukacyjną w celu zapewnienia spełnienia oczekiwań społeczeństwa począwszy od żłobków i przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe aż do szkół ponadgimnazjalnych.

   Pracując w ramach stowarzyszenia skutecznie pozyskuję środki unijne, m. in. na finansowanie zadań edukacyjnych. Realizacja np. projektu pt. „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”, wsparła szkołę kwotą ponad 500 tysięcy złotych! 

   Realizacja takich przedsięwzięć wymaga ogromnego zaangażowania ze strony projektodawców. Bardzo ważne jest więc wsparcie i promocja wszystkich działań oddolnych stowarzyszeń, związków, kół, grup nieformalnych mieszkańców naszego powiatu.

   Prosząc Państwa o głos w nadchodzących wyborach samorządowych mogę zapewnić, że priorytetem moim będzie wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców i wspieranie ich wszystkich inicjatyw wykorzystując przy tym, najlepiej jak potrafię, swoją wiedzę i doświadczenie.