NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

KANDYDACI DO RADY POWIATU LWÓWECKIEGOKrystyna PIOTROWICZ
info


Ryszard MRUK
infoJolanta HORANIN


Jan KARPOWICZ
Jacek ŻOJDZIK
infoMarek MATYJA

Tomasz KOŁODYŃSKI

Olga SASIN
info